Oddelenie bádateľne a knižnice

Pripravuje a bádateľom na štúdium poskytuje archívne dokumenty, archívne pomôcky a knižné dokumenty. Sprístupňuje žiadateľom dokumenty bývalých bezpečnostných zložiek na základe Zákona o pamäti národa. Realizuje digitalizáciu archívnych fondov a zbierok. Spolupracuje pri spracovaní evidencií a vytváraní databáz.

Vytlačiť