Peter Jašek: Dôsledný normalizátor. Kariéra Jána Pješčaka v službách KSČ

Článok približuje kariéru generálmajora prof. JUDr. Jána Pješčaka v službách komunistického režimu v rokoch 1948 - 1989. Pješčak bol komunistickým myšlienkam oddaný už od svojich štúdií v 40. rokoch, kedy spolupracoval s odbojom. Po skončení druhej svetovej vojny pomáhal komunistom dostať sa k moci a aktívne sa podieľal na februárovom prevrate v roku 1948. Lojalitu strane ukázal už ako vojenský prokurátor v 50. rokoch, ktoré sa stali odrazovým mostíkom jeho úspešnej kariéry. Po okupácii krajiny vojskami Varšavskej zmluvy sa rýchlo zaradil k popredným normalizátorom. 70. a 80. roky znamenali vrchol jeho verejného pôsobenia, či už vo funkcii námestníka federálneho ministra vnútra, prvého rektora Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti alebo generálneho prokurátora ČSSR.

Vytlačiť