Rozkazy ministrov vnútra 1948 - 1989

V rámci rozšírenia spektra informácií o činnosti represívneho aparátu komunistickej strany v bývalom Československu sprístupňujeme formou digitálnej dokumentácie prvú časť (tajných) rozkazov ministra národnej bezpečnosti 1951-1953, respektíve ministra vnútra z rokov 1954-1989.
Rozkazy boli najvyšším riadiacim aktom komunistického bezpečnostného rezortu a išlo o záväzné pokyny či nariadenia určené podriadeným organizačným celkom, prípadne konkrétnym príslušníkom Štátnej a Verejnej bezpečnosti (Zboru národnej bezpečnosti), Pohraničnej a Vnútornej stráže, Správy nápravnej výchovy, vojakom i dôstojníkom vojsk ministerstva vnútra prípadne slúžiacim v útvare Vojenskej kontrarozviedky a v neposlednej rade i civilným zamestnancom ministerstva vnútra.

Rozkazy sú venované pestrej škále tém – od ideologicky motivovaných zo začiatku päťdesiatych rokov minulého storočia, cez smernice o agentúrne operatívnej činnosti až po organizačné rozkazy jednotlivých súčastí riadených ministerstvom vnútra (napríklad správy kontrarozviedky v Bratislave – XII. S-ZNB, správy sledovania, správy vyšetrovania ŠtB, ale i kádrovej správy FMV). Čitateľsky nemenej zaujímavé určite budú slávnostné rozkazy k rôznym výročiam, každoročne vyhlasované základné zamerania práce bezpečnostného rezortu, ktoré príslušníkom prinášali úlohy stanovené vedením komunistickej strany. Niektoré z organizačných rozkazov už boli publikované v edícii Dokumenty pod názvom Nástroj triedneho štátu.

Ministri vnútra (národnej bezpečnosti) 1945 - 1990

 • Václav Nosek - minister vnútra (5. apríl 1945 - September 1953)
 • Ladislav Kopřiva - minister národnej bezpečnosti (23. máj 1950 - Január 1952)
 • Karol Bacílek - minister národnej bezpečnosti (23. január 1952 - 14. september 1953)
 • Rudolf Barák - minister vnútra (14. september 1953 - Jún 1961)
 • Lubomír Štrougal - minister vnútra (23. jún 1961 - 23. apríl 1965)
 • Josef Kudrna - minister vnútra (23. apríl 1965 - 15. marec 1968)
 • Josef Pavel - minister vnútra (8. apríl 1968 - 31. august 1968)
 • Jan Pelnář - federálny minister vnútra (31. august 1968 - Január 1970)
 • Radko Kaska - federálny minister vnútra (28. február 1970 - 28. február 1973)
 • Jaromír Obzina - federálny minister vnútra (30. marec 1973 - 20. jún 1983)
 • Vratislav Vajnar - federálny minister vnútra (20. jún 1983 - 11. október 1988)
 • Františk Kincl - federálny minister vnútra (12. október 1988 - 3. december 1989)
 • František Pinc - federálny minister vnútra (3. december 1989 - 30.december 1989)
 • Richard Sacher - federálny minister vnútra (30.december 1989 - Jún 1990)
 • Egyd Pepich - minister vnútra SSR (Január 1969 - Júl 1973)
 • Štefan Lazar - minister vnútra SSR (11. júl 1973 - 1989)
 • Josef Grősser - minister vnútra ČSR (Január 1969 - Október 1970)
 • Josef Jung - minister vnútra ČSR (23. október 1970 - 21. apríl 1988)
 • Václav Jireček - minister vnútra ČSR (21. apríl 1988 - 5. december 1989)
 • Antonín Hrazdíra - minister vnútra ČSR (5. december 1989 - Jún 1990)

Obdobie 1948 - 1959

 • TRMNB č.27/1951 (veľkosť: 214 kB)
  Úprava pomerov rodinných príslušníkov odsúdených dedinských boháčov - smernica.
 • TRMNB č.42/1951 (veľkosť: 1,4 MB)
  Používanie telesného násilia pri vypočúvaní - poučný rozkaz.
 • TRMNB č.25/1952 (veľkosť: 99 kB)
  Trockistická literatúra - odstránenie.
 • TRMNB č.26/1952 (veľkosť: 130 kB)
  Odkrývanie ilegálnych zbraní a výbušnín - pokyny o postupe pri pátraní po ich držiteľoch.
 • TRMNB č.30/1952 (veľkosť: )
  Krajské a okresné bezpečnostné porady - účasť veliteľov ZNB.
 • TRMNB č.61/1952 (veľkosť: 260 kB)
  Povolávanie nespoľahlivých osôb na výnimočné cvičenia - rozkaz.
 • TRMNB č.85/1952 (veľkosť: )
  Nové názvy jednotlivých súčastí ministerstva národnej bezpečnosti.
 • TRMNB č.91/1952 (veľkosť: 157 kB)
  Súpis, hlásenie, evidencia a zabezpečenie rozmnožovacích prístrojov - vydanie smernice.
 • TRMNB č.94/1952 (veľkosť: 189 kB)
  Udelenie pochvaly.
 • TRMNB č.105/1952 (veľkosť: 173 kB)
  Predávanie spolupracovníkov HS ŠtB a HS VKR
 • TRMNB č.112/1952 (veľkosť: 1,6 MB)
  Činnosť vojenskej kontrarozviedky za obdobie od 1.1. do 30.6.1952
 • TRMNB č.151/1952 (veľkosť: 115 kB)
  Vysídľovanie rodinných celkov odsúdených dedinských boháčov - začatie akcie.
 • TRMNB č.156/1952 (veľkosť: 133 kB)
  Boj proti maďarským buržoáznym nacionalistom - organizačné opatrenia.
 • TRMNB č.164/1952 (veľkosť: 134 kB)
  Pohreb agentov a teroristov usmrtených v boji s bezpečnostnými orgámni.
 • TRMNB č.169/1952 (veľkosť: 265 kB)
  Premenovanie Ústrednej školy MNB v Prahe Veleslavíne na učilište F.E. Dzeržinského.
 • TRMNB č.174/1952 (veľkosť: 324 kB)
  Vyslanie príslušníkov MNB do ústrednej školy ministerstva štátnej bezpečnosti ZSSR.
 • RMNB č.32/1952 (veľkosť: 96 kB)
  Zavedenie novej uniformy verejnej bezpečnosti, Vnútornej stráže, Dunajskej pohraničnej stráže a zmeny v uniformách ŠtB a MNB.
 • TRMNB č.34/1953 (veľkosť: 248 kB)
  Vytvorenie samostatného odboru Z pri KS-ŠtB Bratislava.
 • RMNB č.16/1953 (veľkosť: 177 kB)
  Úspešná práca príslušníkov KS-VB Bratislava - udelenie odmien.
 • TRMV č.53/1954 (veľkosť: 325 kB)
  Poučný rozkaz o nočnej akcii v obci Veľké Chrasťany, okres Zlaté Moravce, kraj Nitra a kázenské potrestanie zodpovedných príslušníkov.
 • TRMV č.57/1954 (veľkosť: 778 kB)
  Zradcovská činnosť bývalých vedúcich činiteľov čs. bezpečnosti.
 • TRMV č.61/1954 (veľkosť: 104 kB)
  Podriadenosť býv. samostatného odboru"Z" u KS-ŠtB Bratislava pod náčelníka KS-MV Bratislava.
 • TRMV č.90/1954 (veľkosť: 184 kB)
  Správne využitie agentúry vo vnútri ciel z radov odsúdených vo vyšetrovacích väzniciach MV.
 • TRMV č.158/1954 (veľkosť: 272 kB)
  Pokyny k rozpracovaniu trockistov.
 • TRMV č.195/1954 (veľkosť: 75 kB)
  Cirkvi, náboženské sekty - správa.
 • TRMV č.131/1955 (veľkosť: 196 kB)
  Protištátna činnosť jezuitov.
 • TRMV č.138/1955 (veľkosť: 414 kB)
  Centrálne riadenie akcie ZELENÁ GARDA III. správou ministerstva vnútra.
 • TRMV č.150/1955 (veľkosť: 341 kB)
  Nedostatky v dodržiavaní zásad utajenia.
 • TRMV č.155/1955 (veľkosť: 142 kB)
  Zasielanie adries uprchlíkov.
 • TRMV č.166/1955 (veľkosť: 158 kB)
  Udelenie odmien za úspešnú likvidáciu protištátnej skupiny vedenú Bernardom Nemčekom.
 • TRMV č.192/1955 (veľkosť: 971 kB)
  O nedostatkoch v agentúrno-operatívnej práci.
 • TRMV č.197/1955 (veľkosť: 29 MB)
  Agentúrno-operatívne rozpracovanie "Slobodnej Európy".
 • TRMV č. 4/1956 (veľkosť: 1,8 MB)
  Práca VKR-PB pri zabraňovaní velezrady príslušníkov vojsk Pohraničnej stráže za rok 1955.
 • TRMV č. 10/1956 (veľkosť: 441 kB)
  Zasadanie Politického poradného výboru ustanoveného podľa Varšavskej zmluvy - bezpečnostné opatrenia.
 • TRMV č. 23/1956 (veľkosť: 189 kB)
  Vyšetrovanie akcie "INŠPEKTOR".
 • TRMV č. 29/1956 (veľkosť: 303 kB)
  Nedostatky v práci oddelenia nápravných zariadení KS-MV Bratislava.
 • TRMV č. 30/1956 (veľkosť: 292 kB)
  Nedostatky v agentúrno-operatívnej práci u 11. bratislavskej pohraničnej brigáde MV.
 • TRMV č. 51/1956 (veľkosť: 273 kB)
  Rozpracovanie nepriateľských živlov z radov študentstva.
 • TRMV č. 61/1956 (veľkosť: 83 kB)
  Odmeňovanie pomocníkov Pohraničnej stráže.
 • TRMV č. 65/1956 (veľkosť: 224 kB)
  Provokácia nepriateľov ľudovej moci.
 • TRMV č. 81/1956 (veľkosť: 159 kB)
  Príprava politických provokácií proti Československej republike.
 • TRMV č. 105/1956 (veľkosť: 312 kB)
  Bdelosť a akcieschopnosť súčastí MV v súvislosti s udalosťami v Poľsku a Maďarsku.
 • RMV č. 126/1958 (veľkosť: 332 kB)
  Vydávanie krycích občianskych preukazov.
 • RMV č. 137/1958 (veľkosť: 120 kB)
  Opatrenia k úmrtiu pápeža Pia XII.
 • RMV č.1/1959 (veľkosť: 649 kB)
  Rozpracovanie, pozorovanie a evidovanie "bývalých ľudí".

Obdobie 1960 - 1969

 • RMV č.1/1960 (veľkosť: 623 kB)
  Nová organizácia súčastí ministerstva vnútra v krajoch a okresoch.
 • RMV č.24/1960 (veľkosť: 72 kB)
  Poďakovanie cvičencom RH a vojskám MV pri príležitosti ukončenia II. celoštátnej spartakiády v Prahe.
 • RMV č.36/1960 (veľkosť: 511 kB)
  Smernica o organizácii služby a prevedenia výkonu absolútneho trestu.
 • RMV č.20/1962 (veľkosť: 326 kB)
  Zaistenie účinnejšieho rozpracovania problematiky mládeže súčasťami Štátnej a Verejnej bezpečnosti.
 • RMV č.35/1962 (veľkosť: 664 kB)
  Zameranie a riadenie spravodajskej práce v Pohraničnej stráži.
 • RMV č.37/1962 (veľkosť: 110 kB)
  Zriadenie oddelenia dezinformácií na I. správe MV a jeho úlohy.
 • RMV č.40/1962 (veľkosť: 122 kB)
  10. výročie Ústrednej školy MV Felixa Edmundoviča Dzeržinského.
 • RMV č.42/1962 (veľkosť: 291 kB)
  Porušenie socialistickej zákonnosti niektorými príslušníkmi KS MV a OŽD MV Bratislava.
 • RMV č.22/1963 (veľkosť: 466 kB)
  Spolupráca a súčinnosť I. správy MV s kontrarozviednymi správami ministerstva vnútra v boji proti vonkajšiemu nepriateľovi - smernica.
 • RMV ČSSR č.7/1964 (veľkosť: 653 kB)
  Vykonávanie operácií na štátnych hraniciach ČSSR spravodajskými orgánmi - vydanie smernice.
 • RMV ČSSR č.16/1964 (veľkosť: 219 kB)
  Organizácia ministerstva vnútra, krycie označenia a spisové značky súčastí MV.
 • RMV ČSSR č.13/1965 (veľkosť: 101 kB)
  Sústreďovanie poznatkov a informácií, ktoré majú vzťah k dôležitým medzinárodným problémom u I. správy MV.
 • RMV ČSSR č.40/1968 (veľkosť: 125 kB)
  Výskyt anonymných písomností - opatrenia.
 • RMV ČSSR č.45/1968 (veľkosť: 68 kB)
  Poďakovanie príslušníkom ZNB a ZNV za statočný a pevný postoj v augustových udalostiach.
 • RMV ČSSR č.49/1968 (veľkosť: 131 kB)
  Poďakovanie s. ministra Pavla príslušníkom ZNB a ZNV pri jeho odchode z funkcie.
 • RMV ČSSR č.60/1968 (veľkosť: 143 kB)
  Vyrozumenie o odvolaní plk. Viliama Šalgoviča, CSc., z funkcie námestníka ministra vnútra, ďalšie kádrové opatrenia a vytýčenie bezprostredných úloh.
 • RMV ČSSR č.63/1968 (veľkosť: 114 kB)
  Zriadenie Slovenskej správy ministerstva vnútra.
 • RMV ČSSR č.85/1968 (veľkosť: 2,6 MB)
  Akčný plán ministerstva vnútra.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 1/1969 (veľkosť: 119 kB)
  Poďakovanie príslušníkom za disciplínu, obetavosť a mimoriadne úsilie vynaložené k zabezpečeniu pokoja a poriadku.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 2/1969 (veľkosť: 597 kB)
  Delimitácia početných stavov a mzdového fondu.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 4/1969 (veľkosť: 217 kB)
  Stanovisko ministrov k súčasnej vnútropolitickej situácii.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 5/1969 (veľkosť: 131 kB)
  Opatrenia k výročiu augustových udalostí.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 6/1969 (veľkosť: 127 kB)
  Závery k obvineniu niektorých príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov v augustových dňoch 1968.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 7/1969 (veľkosť: 611 kB)
  Plány činnosti ministerstiev vnútra ČSSR, ČSR, SSR na rok 1970 - spracovanie podkladov.

Obdobie 1970 - 1979

 • RMV ČSSR č.37/1970 (veľkosť: 205 kB)
  Mimoriadne bezpečnostné opatrenia k zapezpečeniu pokoja a poriadku v dňoch 2. výročia vstupu spojeneckých vojsk na územie ČSSR.
 • RMV ČSSR č.39/1970 (veľkosť: 107 kB)
  Ukončenie mimoriadnych bezpečnostných opatrení k zapezpečeniu pokoja a poriadku v dňoch 2. výročia vstupu spojeneckých vojsk na územie ČSSR.
 • RMV ČSSR č.43/1970 (veľkosť: 292 kB)
  Pracovno-politické hodnotenie občianskych pracovníkov v obore pôsobnosti ministra vnútra ČSSR.
 • RMV ČSSR č.44/1970 (veľkosť: 470 kB)
  Evidovanie a rozpracovanie nepriateľských osôb.
 • RMV ČSSR č.46/1970 (veľkosť: 592 kB)
  Smernica pre rozpracovanie cudzincov z kapitalistických štátov.
 • RMV ČSSR č.48/1970 (veľkosť: 141 kB)
  Operatívny dohľad nad osobami prepustenými z čs. ozbrojených síl v súvislosti s konsolidačným procesom.
 • RMV ČSSR č.54/1970 (veľkosť: 287 kB)
  Previerka udelených štátnych vyznamenaní a čestných titulov.
 • RMV ČSSR č.8/1972 (veľkosť 3 MB) - Smernica pre prácu s tajnými spolupracovníkmi čs. kontrarozviedky (A-oper-I-3).
 • RMV ČSSR č.14/1972 (veľkosť: 194 kB)
  Bezpečnostné opatrenia k zaisteniu verejného poriadku počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Prahe v roku 1972.
 • RMV ČSSR č.15/1972 (veľkosť: 671 kB)
  Smernica o kontrarozviednom zabezpečení sovietskych vojsk dočasne dislokovaných na území ČSSR a o zásadách súčinnosti so Zvláštnym odborom Výboru pre štátnu bezpečnosť pri Rade ministrov ZSSR u Strednej skupiny vojsk.
 • RMV ČSSR č.25/1972 (veľkosť: 663 kB)
  Organizačný poriadok štatisticko-evidenčného odboru.
 • RMV ČSSR č.31/1972 (veľkosť: 932 kB)
  Základné úlohy, zameranie, formy a metódy práce čs. kontrarozviedky.
 • RMV ČSSR č.9/1973 (veľkosť: 163 kB)
  Slávnostný rozkaz k príležitosti 25. výročia víťazstva robotníckej triedy (Február 1948)
 • RMV ČSSR č.15/1974 (veľkosť: 221 kB)
  Organizačné usporiadanie centrálnych útvarov kontrarozviedky, vyšetrovania ŠtB a pasov a víz.
 • RMV ČSSR č.51/1974 (veľkosť: 292 kB)
  Organizácia a riadiace vzťahy správ ŠtB.
 • RMV ČSSR č.5/1975 (veľkosť: 1,4 MB)
  Postavenie, pôsobnosť, hlavné úlohy a organizácia vojenskej kontrarozviedky v mierových podmienkach a organizačný poriadok hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky.
 • RMV ČSSR č.24/1975 (veľkosť: 742 kB)
  Organizačný poriadok správy kontrarozviedky v Bratislave.
 • RMV ČSSR č.24/1976 (veľkosť: 202 kB)
  Úprava postupu pri vybavovaní povolenia k zriadeniu a prevádzke amatérskych rádiových vysielacích staníc.
 • RMV ČSSR č.25/1976 (veľkosť: 1,0 MB)
  Pomocníci pohraničnej stráže.
 • RMV ČSSR č.5/1977 (veľkosť: 123 kB)
  Porušovanie smerníc o hospodárení s finančnými prostriedkami určenými na agentúrno-operatívnu činnosť.
 • RMV ČSSR č.15/1977 (veľkosť: 285 kB)
  Postup útvarov FMV a ZNB pri zaisťovaní uznesenia vlády ČSSR č. 58 zo dňa 16. marca 1977.
 • RMV ČSSR č.32/1977 (veľkosť: 1,2 MB)
  Základné zameranie služobnej činnosti Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra na rok 1978.
 • RMV ČSSR č.2/1978 (veľkosť: 737 kB)
  Smernica pre činnosť pracovníkov kontrarozviedky (A-oper-I-1).
 • RMV ČSSR č.3/1978 (veľkosť: 1,7 MB)
  Smernica pre prácu so spolupracovníkmi kontrarozviedky (A-oper-I-3).
 • RMV ČSSR č.4/1978 (veľkosť: 930 kB)
  Smernica pre evidenciu, štatistiku a administratívu pri kontrarpozviednej činnosti (A-oper-II-1).
 • RMV ČSSR č.48/1978 (veľkosť: 282 kB)
  Opatrenia v prípade emigrácie tajných spolupracovníkov kontrarozviedky.
 • RMV ČSSR č.3/1979 (veľkosť: 4,4 MB)
  Rovnošatový predpis Pohraničnej stráže a vojsk ministerstva vnútra.
 • RMV ČSSR č.10/1979 (veľkosť: 845 kB)
  Organizačný poriadok správy výkonnej spravodajskej techniky.
 • RMV ČSSR č.13/1979 (veľkosť: 610 kB)
  Organizácia FMV, útvarov ZNB riadených ministrom vnútra ČSSR, útvarov vojsk ministerstva vnútra, zodpovednosť za ich riadenie a vymedzenie právomocí námestníkov ministra vnútra ČSSR.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 2/1970 (veľkosť: 225 kB)
  Opatrenie k posilneniu vplyvu MV ČSSR pri riadení Štátnej a Verejnej bezpečnosti.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 3/1977 (veľkosť: 422 kB)
  Politickoideové zameranie a organizačné zabezpečenie kampane k 100. výročiu narodenia Felixa Edmundoviča Džeržinského.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 8/1977 (veľkosť: 1,1 MB)
  Zriadenie okresných správ Zboru národnej bezpečnosti.

Obdobie 1980 - 1989

 • RMV ČSSR č.18/1980 (veľkosť: 302 kB)
  Smernica pre používanie spravodajskej techniky (A-oper-VI-1) a Smernica o evidencii a registrácii zväzkov spravodajskej techniky a spolupracovníkov spravodaj. Techniky (A-oper-VI-2).
 • RMV ČSSR č.22/1980 (veľkosť: 351 kB)
  Organizačný poriadok odboru zahraničnej tlače Zboru národnej bezpečnosti.
 • RMV ČSSR č.23/1980 (veľkosť: 631 kB)
  Organizačný poriadok správy ochrany straníckych a ústavných činiteľov.
 • RMV ČSSR č.24/1980 (veľkosť: 72 kB)
  Organizačný poriadok hlavnej správy Pohraničnej stráže a ochrany štátnych hraníc.
 • RMV ČSSR č.35/1980 (veľkosť: 1,1 MB)
  Základné zameranie služobnej činnosti Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra na rok 1981.
 • RMV ČSSR č.37/1980 (veľkosť: 934 kB)
  Organizačný poriadok správy spojenia federálneho ministerstva vnútra.
 • RMV ČSSR č.38/1980 (veľkosť: 852 kB)
  Organizačný poriadok technickej správy federálneho ministerstva vnútra.
 • RMV ČSSR č.39/1980 (veľkosť: 797 kB)
  Organizačný poriadok správy kontrarozviedky pre boj proti vonkajšiemu nepriateľovi.
 • RMV ČSSR č.41/1980 (veľkosť: 654 kB)
  Organizačný poriadok správy kontrarozviedky pre ochranu ekonomiky.
 • RMV ČSSR č.43/1980 (veľkosť: 508 kB)
  Organizačný poriadok správy kontrarozviedky pre boj proti vnútornému nepriateľovi.
 • RMV ČSSR č.44/1980 (veľkosť: 775 kB)
  Organizačný poriadok kádrovej správy federálneho ministerstva vnútra.
 • RMV ČSSR č.47/1980 (veľkosť: 694 kB)
  Organizačný poriadok správy vývoja automatizácie federálneho ministerstva vnútra.
 • RMV ČSSR č.48/1980 (veľkosť: 471 kB)
  Organizačný poriadok oborového výpočtového a informačného strediska Štátnej bezpečnosti.
 • RMV ČSSR č.50/1980 (veľkosť: 832 kB)
  Organizačný poriadok hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky.
 • RMV ČSSR č.51/1980 (veľkosť: 598 kB)
  Organizačný poriadok správy kontrarozviedky v Bratislave.
 • RMV ČSSR č.55/1980 (veľkosť: 721 kB)
  Organizačný poriadok správy sledovania.
 • RMV ČSSR č.4/1981 (veľkosť: 467 kB)
  Organizačný poriadok správy vyšetrovania Štátnej bezpečnosti.
 • RMV ČSSR č.17/1981 (veľkosť: 3,4 MB)
  Základné dokumenty k realizácii bezpečnostnej politiky strany a socialistického štátu po XVI. zjazde Komunistickej strany Československa.
 • RMV ČSSR č.20/1981 (veľkosť: 757 kB)
  Organizačný poriadok správy pasov a víz.
 • RMV ČSSR č.6/1983 (veľkosť: 451 kB)
  Kontrarozviedna ochrana sovietskych vojsk dočasne prítomných na území Československej socialistickej republiky.
 • RMV ČSSR č.10/1985 (veľkosť: 455 kB)
  Zmena a doplnenie prílohy k RMV ČSSR č.3/1979 - rovnošatový predpis Pohraničnej stráže a vojsk ministerstva vnútra.
 • RMV ČSSR č.6/1986 (veľkosť: 117 kB)
  Odovzdávanie utajovaných vedeckotechnických informácií z kapitalistických štátov.
 • RMV ČSSR č.17/1987 (veľkosť: 935 kB)
  Smernica pre napĺňanie a využívanie Systému zjednotenej evidencie poznatkov o nepriateľovi.
 • RMV ČSSR č.2/1988 (veľkosť: 887 kB)
  Základné zameranie služobnej činnosti Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojsk ministerstva vnútra na rok 1988.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 4/1980 (veľkosť: 115 kB)
  Slávnostný rozkaz ku dňu ZNB a 35. výročiu vzniku Zboru národnej bezpečnosti.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 11/1980 (veľkosť: 253 kB)
  Opatrenia k utajeniu konšpiračných bytov pri ščítaní ľudu, domov a bytov a pri zabezpečení vybraných údajov pre založenie centrálneho registra občanov v roku 1980.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 2/1983 (veľkosť: 600 kB)
  Smernica k plánovaniu služobnej činnosti v Zbore národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojskách ministerstva vnútra.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 8/1983 (veľkosť: 752 kB)
  Organizácia a postup pri výbere a príjímaní nových príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 11/1983 (veľkosť: 602 kB)
  Uplatňovanie sovietskych skúseností pri tvorbe a realizácii bezpečnostnej politiky KSČ a socialistického štátu a posilnenie internacionálneho charakteru ZNB, Pohr. stráže a vojsk ministerstva vnútra.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 7/1986 (veľkosť: 107 kB)
  Slávnostný rozkaz k 69. výročiu VOSR.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 3/1987 (veľkosť: 1,1 MB)
  Strednodobý plán služobnej činnosti Zboru národnej bezpečnosti, Pohraničnej stráže a vojsk ministerstva vnútra na roky 1986 - 1990.
 • RMV ČSSR,ČSR,SSR č. 4/1987 (veľkosť: 214 kB)
  VII. celoštátna konferencia Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti.
Vytlačiť