Zoznam osôb odvlečených do gulagov

Ústav pamäti národa vydal v roku 2006 v spolupráci s českým nakladateľstvom Libri a Ústavom soudobých dějin AV ČR monografiu Milady Polišenskej Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945 – 1953. Autorka zároveň poskytla ústavu zoznam 7 422 odvlečených československých občanov, pričom najväčšiu časť z nich tvorili Slováci, a početnejšie zastúpenie mali aj príslušníci ruskej, rusínskej a ukrajinskej národnosti.

Deportácie civilistov z obsadených území boli schválené na najvyšších sovietskych miestach v septembri 1944 a mali slúžiť predovšetkým ako prostriedok na získanie nových pracovných síl, nahrádzajúcich tie, ktoré Sovietsky zväz stratil vo vojne. Väčšina deportovaných československých občanov bola umiestňovaná v táboroch nútených prác na Donbase a Kaukaze, kde väzni pracovali v baniach, na stavbách, v priemysle a v lesoch.

Postup Červenej armády, resp. zložiek NKVD pri zadržaní a transporte civilného obyvateľstva možno rozdeliť na hromadné a individuálne internácie. Pri hromadných slúžil ako zámienka výkon práce (napr. stavebných), pri individuálnej internácii bola obeť zvyčajne predvolaná kvôli podaniu informácie, na krátky výsluch, tlmočenie atď. Často dochádzalo k náhodnému a svojvoľnému vytipovaniu osoby, ktorú bez udania dôvodu vojaci Červenej armády alebo príslušníci NKVD nezákonne zadržali a odsúdili. Tu sa najlepšie uplatnil berijovský princíp „chyťte človeka, my si ho už odsúdime“ (Polišenská, s. 264).

Napriek tomu, že uvedený prehľad osôb odvlečených do sovietskych gulagov nie je kompletný, ponúka dosiaľ najobsiahlejší zoznam obetí sovietskych bezpečnostných zložiek na území Československa po roku 1945.

Zoznam deportovaných (formát PDF, veľkosť súboru: 4,7 MB)

Vytlačiť