Úvod

August 1968 sa do myslí ľudí nezmazateľne zapísal ako mesiac, v ktorom snahu o demokratizáciu komunistického režimu brutálne potlačili vojská štátov Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom. V praxi sa ukázalo, že snaha o reformu režimu a jeho "poľudštenie" nebola vo svete rozdelenom železnou oponou a pri veľmocenskom rešpektovaní sfér vplyvu možná. Reformný pokus zašiel hĺbkou zmien, ktoré prinášal, príliš ďaleko. Odstránenie cenzúry, umožnenie slobodne cestovať na Západ, snaha o reformu systému, povolenie drobného podnikania či vznik nekomunistických spolkov boli všetko kroky, ktoré svojim charakterom výrazne prekročovali hranice povoleného v susedných komunistických štátoch, začo si lídri demokratizačného procesu vypočuli spŕšku kritiky na stretnutiach so Sovietmi a ďalšími štátmi Varšavskej zmluvy. Kritika nakoniec vyústila do vojenskej akcie, ktorá odštartovala zdĺhavý proces normalizácie, a ktorá prispela k tomu že komunistický režim v bývalom Československu vládol až do roku 1989. Na druhej strane demokratizačný proces vyvolal nadšenie a historické vzopätie obyvateľstva, ktoré sa po dvadsiatich rokoch vlády komunistického režimu nadýchlo slobody, a aj keď len nakrátko, predsa zanechalo v kolektívnej pamäti trvalé stopy ako míľnik dejín komunistického režimu na Slovensku.

Tematická webová stránka Ústavu pamäti národa zachytáva v textovej aj audiovizuálnej podobe všetky dôležité súvislosti dnes už ikonického roku 1968, s ktorého priebehom sa môžu záujemcovia oboznámiť prostredníctvom textov, fotografií, spomienok pamätníkov či autentických dokumentov z proveniencie bývalej Štátnej bezpečnosti.