Dokumenty

Výročná správa

Aktuálne zákony:

 • Zákon č. 283/2021 Z.z. o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
 • Zákon č. 265/2021 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 274/2007 Z.z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom
 • Zákon č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji
 • Zákon č. 547/2005 Z.z o odškodnení obetí okupácie Československa vojskami Zväzu sovietskych socialistických republík, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky a Bulharskej ľudovej republiky
 • Zákon č. 726/2004 Z.z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách.
 • Zákon č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 -1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (Zákon o pamäti národa)
 • Zákon č. 462/2002 Z.z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom.
 • Zákon č. 105/2002 Z.z. o poskytnutí jednorázového finančného príspevku príslušníkom čs. zahraničných alebo spojeneckých armád ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 až 1945.
 • Zákon č. 305/1999 Z.z. o zmierení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov.
 • Zákon č. 125/1996 Z.z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.
 • Zákon č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.
 • Zákon č. 480/1991 Zb. o dobe neslobody.
 • Zákon č. 319/1991 Zb. o zmierení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií.
 • Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
 • Ústavný zákon zo dňa 16. novembra 1990 o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky.
 • Ústavný zákon zo dňa 16. novembra 1990 o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky.
 • Zákon č.119/1990 Z.z. o súdnej rehabilitácii.

Rôzne

Vytlačiť