Svedectvá

Anna Malá - sestra devätnásť ročného futbalistu a strojného zámočníka Jozefa Bonka, ktorého v Poprade 21. augusta 1968 zavraždili okupačné vojská.

Dagmar Herrmannová - bývalá hlásateľka Slovenskej televízie.

Dušan Tóth - publicista a redaktor Československého rozhlasu v Bratislave. Po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy emigroval spoločne s manželkou do Kanady. Pôsobil ako evanjelický kňaz a zastával funkciu generálneho tajomníka Svetového kongresu Slovákov.

Ferdinand Čuperka - námestník riaditeľa závodu Tesla v Bratislave. Po roku 1968 ho vylúčili z KSS a preradili na nižšiu pracovnú pozíciu.

František Kardoš - očitý svedok smrti Štefana Ciberaja.

Ivan Hupka - pracoval v redakcii publicistiky a dokumentárnej tvorby v Československej televízií, autorsky sa podieľal na výrobe jedinečného dokumentárneho filmu režiséra Kazimíra Barlíka s názvom „V mene svedomia“,, ktorý nebol odvysielaný. V septembri 1968 spoločne s manželkou emigroval do Austrálie.

Ivan Köhler - fotograf a výtvarník. 21. augusta 1968 bol na Václavskom námestí v Prahe. Zúčastnil sa Palachovho pohrebu.

Ivan Laluha - slovenský historik, sociológ, pôsobil ako vysokoškolský učiteľ, v roku 1968 stúpenec reformného prúdu v KSS. V roku 1970 bol vylúčený z KSS. Počas normalizácie pôsobil ako výskumný pracovník. Patril medzi blízkych spolupracovníkov Alexandra Dubčeka.

Jarmila Jánošíková - dcéra Štefana Ciberaja, obete vojenskej invázie v Rožňave.

Mária Hupková - tajomníčka oddelenia dokumentárnej tvorby Československej televízie. V septembri 1968 spoločne s manželom emigrovala do Austrálie.

Mária Leváková - manželka Jozefa Leváka, ktorý sa 21. augusta pokúsil zastaviť vojenslú kolónu vo Zvolene tak, že si kľakol tankom do cesty.

Milan Hamada - slovenský literárny teoretik, historik a kritik. V období normalizácie bol za svoje občianske a politické postoje prepustený zo zamestnania, rovnako mal zakázané knižne a časopisecky publikovať, jeho meno sa nemohlo objavovať v štátom kontrolovaných periodikách.

Miroslav Ciberaj - syn Štefana Ciberaja, obete vojenskej invázie v Rožňave.

Miroslav Cipár - maliar, grafik a ilustrátor.

Peter Kalmus - výtvarník, performer. August 1968 prežil ako študent so svojou rodinou v Piešťanoch a Košiciach.

Tibor Novotný - v auguste 1968 bol vojakom základnej vojenskej služby. V období normalizácie bol za svoje postoje väznený a prenasledovaný.